Wortelkanaalbehandeling

Anatomie

Een tand bestaat uit een laagje glazuur, met daaronder dentine.
Binnenin de tand zit een geheel van zenuwen en bloedvaatjes, genaamd: de pulpa.

De voorste tanden hebben meestal maar 1 zenuw. Verder naar achter wordt het pulpasysteem meer complex met meerdere, krommere en fijnere kanalen.

Pulpitis

Dit is een ontsteking van de pulpa. Het pulpaweefsel kan geïrriteerd raken door vb. tandbederf, een diepe vulling, een trauma (val), knarsen, blootliggende tandhalzen, etc.
In het begin is deze pijn vaak mild en van korte duur. In een verder gevorderd stadium van zenuwonststeking kan de pijn zeer heftig zijn en langer aanhouden.

Necrose

Dit is het volledig afsterven van de pulpa. Dit is meestal het gevolg van de aanwezigheid van bacteriën in de wortelkanalen vb. door tandbeder fof een trauma. De bacteriën zorgen voor het afsterven van zenuwen en bloedvaten binnenin. Nadien zullen zij aan de wortelpuntjes een ontsteking veroorzaken, een zogenaamde apicale parodontitis. Het niet behandelen van deze ontsteking kan resulteren in een abces en verlies van de tand. Zolang er binnenin de tand bacteriën aanwezig zijn, zal de ontsteking niet kunnen genezen.

Wortelkanaalbehandeling

ofwel ontzenuwing, extirpatie of endodontische behandeling
Hierbij worden alle bacteriën en resterend pulpaweefsel grondig verwijderd. Eens alles mooi gespoeld en gereinigd is, worden alle kanaaltjes opgevuld en afgesloten.

Deze behandeling kan zich opdringen door verschillende oorzaken: uitgebreid tandbederf, een trauma of overgevoeligheid.
Zonder een adequate behandeling kan een probleem erger worden met toenemende pijn, zwelling en inflammatie, mogelijks met verlies van de tand als gevolg.

Herbehandeling

Indien een tand vroeger ontzenuwd werd maar er doet zich opnieuw een infectie voor, kan het aangewezen zijn de tand opnieuw te behandelen.
Het vullingsmateriaal in de kanaaltjes wordt verwijderd en alles wordt opnieuw mooi uitgespoeld en gereinigd. Daarna worden de kanaaltjes opgevuld en afgesloten

Apexresectie

Ofwel apicotomie.
Dit is een kleine chirurgische ingreep onder lokale anesthesie waarbij het topje van de wortel (=apex) samen met het ontstekingsweefsel onder direct zicht wordt weggenomen. Van daaruit wordt het wortelkanaal gereinigd en gespoeld en vervolgens afgesloten.

Deze behandeling verkiest de voorkeur als een wortelkanaal(her)behandeling niet toereikend blijkt te zijn of wanneer de toegang via de kroon van de tand niet mogelijk is.