Algemene controle en tandsteenreiniging

Het is aangewezen om minstens ieder jaar 1 maal op controle te komen.
De tandarts gaat na of u klachten heeft en bekijkt of er algemene problemen zijn zoals tandbederf of tandvleesontsteking.
Indien dat nodig is, kan de tandarts u aanraden om meer dan 1 keer per jaar op controle te komen.

Tijdens deze afspraak zal ook het tandsteen verwijderd worden.

Indien dit nodig is worden voor u afspraken vastgelegd om verdere behandelingen uit te voeren.

Tandbederf of cariës

Cariës ontstaat door een demineralisatie van uw tandweefsel (glazuur en dentine). Dit resulteert uiteindelijk in caviteiten oftewel ‘gaatjes’
Uiteraard zijn suiker en zuren in de voeding de oorzaak hiervan.
Het herstel van tandbederf gebeurt bij ons uitsluitend met ‘wit’ vullingsmateriaal (vb composiet of glasionomeer) of bij grotere caviteiten d.m.v. kroon- en brugwerk of facetten (cfr. infra)
De grijze amalgaamvulling wordt bij ons al jaren niet meer gebruikt.

Wortelkanaalbehandeling of ontzenuwing

Binnenin de tand bevindt zich een geheel van bloedvaatjes en zenuwen, genaamd de pulpa.
Door verschillende oorzaken kan het nodig zijn al dit weefsel binnenin uw tand weg te nemen, een zogenaamde ‘ontzenuwing’. De meest voorkomende oorzaken zijn een diepe cariës tot in de zenuw, een trauma of aanhoudende gevoeligheid.
Niet alle tanden hebben eenzelfde anatomie. Bij een hogere moeilijkheidsgraad kan het zijn dat u hiervoor bij de endodontoloog (=specialist ontzenuwen) moet passeren.

Extractie

Als een tand door een te grote cariës of tandvleesprobleem niet meer te redden valt, kan het nodig zijn deze te verwijderen.

Andere oorzaken om een tand te extraheren zijn: esthetische redenen, functioneel of o.w.v. orthodontisch plaatsgebrek

Bleaching of bleking

Afhankelijk van het type verkleuring, kan een tand al dan niet efficiënt gebleekt worden. Er bestaan twee types:
extern (vb door roken, koffie, thee ofwijn)
intern (vb door tetracycline-gebruik of na een trauma)

Op basis daarvan kan bekeken worden of uw tand al dan niet efficiënt bleker kan gemaakt worden.
Er bestaan hiervoor drie opties:
home bleaching: u krijgt een lepel met product mee om thuis bepaalde tijd over uw tanden te dragen tot het gewenste resultaat bereikt is.
interne bleaching: bij een ontzenuwde tand is een bleking van binnenuit soms efficiënter. Het product wordt geplaatst en verwijderd door uw tandarts. Dit wordt meestal toegepast als slechts 1 tand een duidelijke verkleuring vertoont.
laser bleaching: is bij ons niet beschikbaar, dit kan vb wel in het UZ Gent.

Facetten

Facetten worden doorgaans geplaatst om de kleur of vorm van de (front)tanden te verfraaien. Het betreft dus meestal enkel een esthetische behandeling.
Een facet is een dun laagje wit materiaal die voor de tand komt. Er moet dus wel nog voldoende tand overblijven om een facet aan vast te hechten.

Er bestaan twee soorten: composiet en porselein.

lees meer

Een aantal factoren spelen een rol bij de keuze: voorbereiding, tijdsduur, esthetiek en plaatsing, duurzaamheid, reparatie… en uiteraard de kostprijs

Voorbereiding:
porselein moet een zekere dikte hebben om voldoende stevig te zijn. Meestal wordt een aanzienlijk stuk tand verwijderd zodat het eindresultaat niet de dik of bol wordt.
Bij composiet is dit niet nodig omdat het materiaal heel dun kan aangebracht worden op de tand.

Tijdsduur:
voor porselein zijn standaard 2 afspraken nodig. Eén voor de preparatie, één voor het plaatsen.
bij composiet zal dit 1 of 2 zijn, afhankelijk van het aantal facetten dat moet worden vervaardigd.

Esthetiek en plaatsing:
Porselein ziet er doorgaans natuurlijker uit dan composiet. Het wordt in een labo gemaakt buiten de mond. Soms kan een studiemodel meer info geven over de kleur en vorm zodat het eindresultaat meer voorspelbaar wordt.
Composiet wordt door de tandarts in de mond gelegd en is dus sterk afhankelijk van de kunde van uw tandarts. De kleur en vorm kunnen wel gemakkelijker aangepast worden dan bij porselein.

Duurzaamheid:
Porselein gaat langer mee dan composiet. Gemiddeld twee tot 3 keer zo lang. Al is dit sterk afhankelijk van de mondhygiëne en mondgewoontes van de patiënt.

Reparatie:
Porselein wordt in een oven van het labo gebakken. Breuk of stukjes die afspringen resulteren dus meestal in een nieuw facet.
Bij composiet is bijwerken een pak eenvoudiger. Enkel het afgebroken fragment wordt eenvoudig weer bijgeplaatst.

Kostprijs:
facetten zijn relatief duur t.o.v. een gewone vulling. Toch is er een merkelijk prijsverschil: porselein is een pak duurder dan composiet.

Wat moet ik nu kiezen?
Bespreek het samen met uw tandarts. Iedere mond is verschillend en voor iedereen liggen de klemtonen van bovenstaande argumenten anders. Er wordt samen met u gezocht naar de meest optimale behandeling in functie van uw specifieke situatie.

Kroon- en Brugwerk

kroon:
Wanneer er van uw tandkroon al veel materiaal verloren is ten gevolge van tandbederf of een breuk, kan het nodig zijn de tand opnieuw op te bouwen met een kunstmatige kroon. Hierbij wordt de tand beslepen tot een gepaste vorm waar een kapje over kan. Dit kapje bestaat uit metaal en/of keramiek en wordt vervaardigd in een tandheelkundig labo. De samenstelling, kleur en vorm hangen af van de functie en esthetiek in die zone. De kroon wordt gecementeerd zodat deze niet kan loskomen.

Brug:
wanneer 1 of meerder tanden ontbreken, kan de lege ruimte opgevuld worden d.m.v. een brug. hierbij worden naburige tanden beslepen tot de gepaste vorm. Vervolgens maakt het tandheelkundig labo hierop een constructie die de volledige zone overbrugt. De brug wordt vervolgens gecementeerd zodat deze niet kan loskomen.

Implantaat gedragen Kroon- en Brugwerk

Wanneer in een zone geen goede kroon- of brugpijlers aanwezig zijn, kan een tandimplantaat een optie zijn.
De stomatoloog of parodontoloog plaatst de implantaten op de gewenste positie.
Deze kunstwortel(s) hebben onmiddellijk de gepast vorm en moeten dus niet beslepen worden, in tegenstelling tot een conventionele brug zoals hierboven besproken.
De tandarts stuurt alle info door naar het tandheelkundig labo, dat vervolgens de gewenste constructie vervaardigt.
Nadien wordt de brug gecementeerd of verschroefd op de implantaten zodat deze niet meer los kan komen.

Prothese

Volledige prothese:
Hierbij is de volledige zone edentaat (=tandeloos). Het is een uitneembare constructie die ondersteund wordt door het tandvlees.
In de bovenkaak heeft de volledige prothese een soort zuigeffect waardoor deze meestal goed wordt vastgehouden. In de onderkaak lukt dit door de aanwezigheid van de tong niet, waardoor dit zuigeffect ontbreekt. Dit heeft dus zijn beperkingen wat kauwcomfort betreft.

Implantaat gedragen prothese:
Om meer steun te hebben en bijgevolg dus ook meer (kauw)comfort, kunnen meerdere implantaten geplaatst worden waar de prothese op vast klikt. Dit is vooral een grote meerwaarde in de onderkaak, waar een volledige prothese weinig houvast heeft.

Partiële prothese.
Wanneer een aantal tanden ontbreken, maar u ook nog meerdere goede tanden heeft, kan een partiële prothese een goede oplossing zijn. Er zijn twee opties:

– Kunststofprothese
Een gedeeltelijke prothese die volledig uit kunststof bestaat, wordt ook wel eens een voorlopige prothese genoemd. Dit soort prothese is namelijk minder sterk en minder comfortabel dan een skeletprothese en wordt vaak gemaakt als tijdelijke oplossing. Toch kan dit ook een blijvend alternatief zijn.

De klemmen die deze tandprothese op zijn plaats houden, bestaan uit metaaldraad en worden rond de eigen tanden geplooid. Er wordt wel eens beweerd dat dit soort klemmen de echte tanden beschadigd. Dit is echter een misvatting en het zijn niet de klemmen zelf, maar de bacteriën rond de klemmen die de tand aantasten. De haakjes sluiten namelijk niet voor 100% mooi aan tegen de tand, maar bij correct reinigen van de prothese en de klemmen hoeft dit geen probleem te vormen voor de resterende tanden.

– Frameprotheses (of skeletprothese)
Een frameprothese is een gedeeltelijke prothese waarbij de basis uit metaal bestaat. Deze onderstructuur wordt individueel op maat gegoten en garandeert dus een perfecte pasvorm!

Een skeletprothese is niet alleen veel sterker dan zijn kunststoffen tegenhanger, maar geeft ook een beter smaakgevoel door de warmte- en koudegeleiding.
De keuze voor een skeletprothese heeft geen invloed op de vorm en grootte van de tanden, die eveneens in roze kunststof op de metalen onderbouw geplaatst worden.

Orthodontie

Orthodontie heeft als doel uw tanden binnen de tandboog te verplaatsen tot de gewenste positie of stand. Dit kan door middel van vaste apparatuur (‘blokjes’) of uitneembare apparatuur.
Op ‘ortho’ staat geen leeftijd. Zowel kinderen als volwassenen komen hiervoor in aanmerking. Zelfs bij jonge kinderen kan een preventieve ortho-behandeling zinvol zijn.

Belangrijk om weten: voor de terugbetaling dient u bij uw mutualiteit een attest in te dienen vóór de 15e verjaardag.

Veelgestelde vragen

Welke tandenborstel gebruik ik best?

Met een gewone manuele tandenborstel is het perfect mogelijk een goede mondhygiëne te bekomen.

Echter, onderzoek heeft aangetoond dat het gemakkelijker is om met een elektrische tandenborstel dit resultaat te bekomen. Opteer dus best voor een elektrisch model. Hedendaagse snufjes zorgen ervoor dat u lang genoeg poetst, niet te hard poetst en kunnen via apps op uw smartphone zelfs aantonen waar het nog beter kan.

Ik heb tandpijn, wat nu?

Tandpijn kan veroorzaakt worden door de tandzenuw binnenin uw tand (vb bij tandbederf) of door ontstoken steunweefsel rond uw tand (tandvlees / bot).
Maak zo snel mogelijk een afspraak bij uw tandarts om na te gaan wat het probleem is en hoe het kan aangepakt worden.
Pijnstillers kunnen het probleem tijdelijk verhelpen maar zorgen meestal niet voor een blijvende oplossing op lange termijn.

Mijn tanden zijn verkleurd, hoe krijg ik dit weg?

Een oppervlakkige verkleuring kan meestal eenvoudig verwijderd worden d.m.v. een goede reiniging bij de tandarts (vb een rokersverkleuring)
Meer complexe verkleuringen vergen meestal een uitgebreidere aanpak zoals een bleking of maskerende vullingen, facetten of kronen.
Voor meer uitleg zie het item ‘bleaching’

wat is tanderosie?

erosie is het verdwijnen van tandmateriaal ten gevolge van de zuren in voeding en dranken.
Dit lijkt vanzelfsprekend voor frisdranken, maar wees voorzichtig met ‘gezonde’ vruchtensappen en -shakes. Ook fruit zit namelijk vol zuren.
Poets uw tanden niet onmiddellijk na het eten of drinken (tenzij water). Wacht best een half uurtje of spoel eerst grondig met water.
Ook eetstoornissen die gepaard gaan met veel braken, geven dikwijls aanleiding tot erosie van de tanden.

Welke tandpasta gebruik ik best?

Het belanrijkste bestanddeel hierbij is fluor (voor volwassenen 1500ppm, voor kinderen 500-1000ppm). In de meeste tandpasta’s is fluor standaard aanwezig, maar er zijn uitzonderingen!
Verder bestaan de verschillen zich in bestanddelen die beter zouden zijn tegen gevoeligheid, oppervlakkige verkleuring, tandvleesproblemen, etc.
Vraag eventueel meer info aan uw tandarts als u een specifiek probleem wil verhelpen.

ik heb ontstoken of bloeden tandvlees

een matige vorm van tandvleesontsteking (gingivitis) kan op termijn leiden tot verlies van steunweefsel rond de tand (parodontitis).
Gingivitis is perfect te genezen d.m.v. een goede mondhygiëne.
Parodontitis vergt vaak een specifieke aanpak. Hiervoor kan de tandarts u doorsturen naar een specialist, een parodontoloog.

Ik heb een spleetje tussen mijn tanden

een zogenaamd ‘centraal diasteem’ kan op verschillende manieren gesloten worden.
De meest voor de hand liggende manier is d.m.v. een eenvoudig te plaatsen wit vullingsmateriaal (vb composiet) of porseleinen facetten
Soms kan het aangewezen zijn om via orthodontische vaste apparatuur de ruimte te sluiten.
Het wordt best individueel bekeken wat in uw geval het beste is.

Neem ik tegen ontsteking altijd antibioticum?

Het regelmatig innemen van antibiotica (AB) kan leiden tot meer resistente bacteriën. Op termijn kan dit er toe leiden dat veel AB niet meer effectief zullen zijn.
In de meeste gevallen is een ontstekingsremmer (NSAID) voldoende om een ontsteking klein te krijgen. Bovendien werkt deze medicatie ook pijnstillend.
Enkel bij grote zwelling, opgezette lymfeklieren of koorts zal AB aangewezen zijn.