Dries Torbeyns

Endodontologie

Elisabeth Eeckhaut

Algemeen Tandarts
Kindertandheelkunde
Orthodontie

Aurélie Cras

Algemeen Tandarts
Esthetische en
Prothetische tandheelkunde

Petra Decoene

Receptie
Tandartsassistente

Vanessa Camerlynck

Receptie
Tandartsassistente

Anneleen Coghe

Algemeen Tandarts

Dries Torbeyns

Endodontologie

Dries Torbeyns studeerde af als tandarts in 2005 aan de Universiteit Gent. Aansluitend genoot hij een drie-jarige specialisatie opleiding Master in de Endodontologie (UGent). Tijdens deze opleiding verzorgde hij eveneens de tandheelkundige behandelingen bij radio- en chemotherapie patiënten van de dienst Hoofd- en Hals Chirurgie in het UZ Gent. In oktober 2008 vestigde hij zich in Rumbeke. Tot op heden blijft hij nog verbonden aan de dienst Restauratieve Tandheelkunde en Endodontologie in het UZ Gent als begeleider voor de assistenten Master in de Endodontologie.

Elisabeth Eeckhaut studeerde af als tandarts in 2008 aan de Universiteit Gent. Zij volgde haar stagejaar in de praktijk van LTH G. Lefevre.
Vanaf oktober 2012 vervoegde zij haar vader, Luc Eeckhaut, en echtgenoot, Dries Torbeyns, in de praktijk te Rumbeke. Hier werkt zij als algemeen tandarts met specifieke interesse in kindertandheelkunde, esthetische tandheelkunde en orthodontie.
Ondertussen heeft zij samen met haar echtgenoot de tandartspraktijk overgenomen.

Elisabeth Eeckhaut

Algemeen Tandarts
Kindertandheelkunde
Orthodontie

Aurélie Cras

Algemeen Tandarts
Esthetische en
Prothetische tandheelkunde

Aurélie werkte tot augustus 2022 in onze praktijk. Omwille van praktische redenen heeft zij gekozen voor een werkplek dichter bij huis. We zijn blij haar als vriendin en collega in de praktijk te hebben gehad. Wij wensen haar en haar gezin het allerbeste toe.

Het is bijgevolg niet meer mogelijk een afspraak te maken bij Aurélie.

Anneleen Coghe studeerde af als tandarts in 2020 aan de Universiteit Gent. Zij volgde aansluitend haar stage in onze praktijk en kreeg haar diploma algemeen tandarts in juni 2021.
Anneleen volgt ondertussen de specialisatie-opleiding voor Endodontologie aan de Universiteit Gent waar zij nu in het tweede jaar zit. Zij combineert voorlopig de algemene praktijk met doorverwijzingen voor Endodontologie.

Anneleen Coghe

Algemeen Tandarts
Endodontologie

Gilles Debever

Algemeen Tandarts

Gilles Debever studeerde af als tandarts aan de Universiteit Gent in 2022. Hij doet momenteel zijn stagejaar bij ons. 

Vanessa is werkzaam in de praktijk sedert 1 januari 2016.
Als balie-assistente verzorgt zij de receptie, het onthaal van de patiënten, de telefonie, bestellingen en de sterilisatie.
Daarnaast assisteert zij bij het uitvoeren van de chirurgische ingrepen.

Vanessa Camerlynck

Receptie
Tandartsassistente

Petra Decoene

Receptie
Tandartsassistente

Petra is werkzaam in de praktijk sedert 1 oktober 2018.
Als balie-assistente verzorgt zij de receptie, het onthaal van de patiënten, de telefonie, bestellingen en de sterilisatie.